Oppdatert tirsdag 28.11. 2023

Siden sist!

‹‹RINGASUND›› søkte ved Sjøtrollbygget

Arbeidsbåten ‹‹RINGANES›› lå en dag rett utenfor Lerøy Vest sitt kontor i sjøtrollbygget på Selbjørn. Der ble det søkt etter noe nede i sjøen ved hjelp av en

fjernstyrt ROV. I over en time gled båten rundt i området med kabelstyrt kamera. Og på bryggen nedenfor bygningen var det en stund en mann å se i det han pekte og gestikulerte.. Forøvrig er båten eiet av småskipsrederiet med nesten samme navn, Ringasund AS. (26.11.23)


Årets beste julebord?

Nå nå julebordsesongen er på sitt høyeste volum, kan det være greit å vise et representativt foto fra en slik sammenkomst!

En gjeng austevollinger tok nemlig for seg på årets julebord - i dag avholdt like inntil vegen før Selbjørnsbroen.

Så langt en kan se, og tolke bildet, ble maten særdeles godt mottatt av alle inviterte gjester..

(22.11.23)

Ville selge Olaskjæret, men slettet annonsen

Tidligere i år var denne eiendommen annonsert til salgs for 25 millioner kroner.

Men etter kort tid på markedet ble hele annonsen - uvisst av hvilken grunn - slettet fra finn.no sine sider.

Og det uten at noen handel er gjennomført.

(23.11.23)Synkemærder på vei..

Her ser en siste skrik hva gjelder merder til oppdrettsanlegg.

Ringen senkes ned i sjøen og dermed må noten være helt lukket. Ned i kaldere vann, der lakselusen ikke trives like godt som i overflatevann, er hovedgrunnen til denne nyanordningen.

En merdløsning stadig flere opprettere benytter seg av. Avbildet ‹‹prosjekt›› var bestemt for en av Lerøy sine lokaliteter.

(22.11.23)

Sol og vind..

Først må vi ha sol for at det skal blåse, slik at vindmøllene på Stord kan gi oss varme - når solen ikke skinner..

(17.11.23 - 09.10)


Rekkverk mangler nok ikke!

Langs vegen sydover til Husavik, i området fra Bjelland til Otterå, har det lenge vært skiltet at rekkverk mangler. Når midlertidig sikring endelig er kommet seg på plass, blafrer imidlertid fortsatt skilter om det motsatte. Slik som ved Otterå den 26. november, mer enn en uke etter at mangelen ble fikset..

(27.11.23)

Hogst fra tomteland blir ikke planker!

På et område planlagt for boligbygging, beliggende litt vest av Bekkjarvik sentrum, har det den siste tiden nærmest vært drevet flatehogst der få eller ingen grantrær har fått nåde for motorsager. 

Og tømmeret fra hogsten er sirlig kappet i like lengder, og stablet for tilkomst med lastebil: Ifølge bedriften som utfører jobben, skal stokkene fraktes til en tømmerkai i Bjørnafjorden kommune, der de blir sluset videre sjøveien til et mottak som maler dem til flis.. Altså er stokkene ikke funnet verdig for kløyving til husmaterialer. Dog kan dem ende i et slikt likevel - som for eksempel bygningsplater i ymse utførelser..

(18.11.23)


Planert av Planera

Tomten ved siden av Tessbygget ved Storholmen er nå ferdig  planert etter omfattende grunnarbeider, inkludert sprenging og masseflytting. Og fint ser det ut fra hovedveien som ligger inntil tomtearealets store  grenser.

For noen år tilbake fikk eieren, Planera Invest AS ‹‹planeringstillatelse›› av kommunen, og nå i høst er opparbeidelsen gjennomført. 

Austevollnytt har ikke klart å få noen bekreftelse fra eieren på hva som nå skal skje viderd på området.

Hos planerafirmaet er nemlig telefonsvareren i 24/7-modus, og inntalte beskjeder blir aldri besvart.. 

Men det har versert rykter om at det skal bygges et slags lager/industribygg på tomten. Dette skal - fortsatt ifølge ryktebørsen - bli oppdelt i mindre seksjoner for salg og eller utleie.

Per i dag foreligger det forøvrig ingen byggesøknad for en slik satsing, eller andre former for ønske om bygging. (27.11.23)


Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_12_link_0