Austevoll Eiendom AS, (Austevoll Seafood ASA)

vil rive sine sjøhus beliggende sentralt i havnen på Storebø, for å bygge ny og utvidet kai sterkt nok til å bære nybygg.

Eieren av de fire sjøeiendommene mellom Leanøaustet og kaien i front av

Tirsdag 7. november 2023

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_1_link_0

Vil rive sjøboder for å bygge nytt på Storebø


Grunneier ønsker å rive alle de fire byggene på dette foto. De to til høyre kan kommuneadministrasjonen være åpen for å la eier rive, men mener de to til venstre bør tas vare på grunnet sin alder.

fiskeindustrien, har allerede avholdt forhåndskonferanse med kommunen om saken. Ønsket er i utgangspunkt å rive alle de fire byggene,. Dette begrunnes blant annet med at det vil være behov for solid fundamentering av nye bygg på området, noe som vanskeliggjør bevaring av bygg i allerede dårlig forfatning. Men administrasjonen hevder dog at tiltakshaver kan søke om riving av to naust, men mener de to

andre bør bli tatt vare på grunnet sin alder. Austevoll kommune påpeker at utvikling av området må ta hensyn til Storebø Kai, og Hippakaien som er listeført med høy kulturminneverdi. Videre at det i et planforslag fra grunneier må vektlegges almenn tilgjengelighet til sjølinjen, og universal utforming og god tilgang til veg og fortau.

Dagens områdeplan tillater inntil 10 meter   høyde   på   møne,   og

maksimalt 200 m2 grunnflate per nybygg.

Forøvrig eksemplifiserer kommunen selv, at dispensasjon fra områdeplanen kan grunngis i blant annet at sjøhusene kan utgjøre en fare for ungdommer som holder til i området..

Men før en søknad om riving kommer på kommunens bord, bør det utarbeides et såkalt planinitiativ, mener kommunens saksbehandler.