Snart blir siste byggeprosjekt ‹‹on the fishfactory›› klar klar til bruk når den omfattende kaiutvidelsen der nå blir sluttført.


Da skal nemlig planen være å sende trailere med fisk av gårde i et RoRo-fartøy - uten trekkvogner. Dette skal blant annet spare miljøet ved at deler av eksporten til kontinentet overføres fra vei til sjø.


50 % går sjøevegen

Det er uklart hvor stor andel av lakseeksporten på Storebø som vil bli overført til sjøtransport, men en tilsvarende aktør i Trøndelag leverer omtrent halvparten av salget sitt via denne løsningen.


Det er Austevoll Seafood-datteren Austevoll Eiendom AS, som er formell eier av den nye kaien. Mens Lerøy Seafood, nå via Lerøy Austevoll AS er eier av det som tidligere het Austevoll Laksepakkeri AS.

Tiltaket kan gi tosidig gevinst; Økonomisk- og miljømessig. Altså skal en trekkvogn rulle selve trailerne fra lasterampene på utsiden av den nye fabrikken, den korte turen bort til den nye RoRo-rampen, og ombord i digre frakteskip for videre sjøtransport til havner på det europeiske kontinent.

Om 20 trailere tas ombord, sparer en også 20 sjåfører til å dra hver enkelt last langs veiene nedover til kontinentet. Inkludert her ligger blant annet miljøgevinsten i å få de samme kjøretøyene vekk fra veiene.


RoRo-skip

Et slikt skip, der rullende last kjøres direkte om bord, -og av skipet igjen, kan ta opptil 100 trailere samtidig.

I Norge har slik transport fungert i noen år nå blant annet med laks fra Trøndelag til kontinentet. 

Et roll on - roll off-skip på rundt 15.000 dødvekttonn kan erstatte tusenvis av trailere per år.  Bergenrederiet Sea-Cargo er en av de største RoRo-aktørene i Nord-Europa.

Men også Smyril Line har nå fraktet laksetrailere fra Trøndelag til Kontinentet.

(Oppdatert 3.10.23)

Mandag 19. september 2023

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_3_link_0

Her kan laksen ta sjøveien til Europa!

-Gigantkai med RoRo-rampe ved fiskeindustrien ferdigbygget


Fotoet viser nybygget kaiområde. Innhukket langs kaifronten er selve roro-rampen.

Her kan en se at det er svære dimensjoner på selve lasterampen der RoRo-skip vanligvis skal kunne legge akterenden inntil, og ta imot rullende last som trailere stappfull av fisk!