Gjennom de siste fem år har Kolbeinsvik-baserte Ola Christian Olsen økt formuen sin til over en milliard kroner. Og om han og sine eierpartnere ikke allerede har nådd 2 milliarder, blir det sikkert ikke lenge til..


Snart 40 år gamle Ola Christian Olsen har gjort det meget godt med sin fiskebåtvirksomhet - nå organisert i toppselskapene Olsen Gruppen AS, og Norderveg Holding AS.


Milliard på Norderveg

Gullkalven til Olsen, fiskebåteieren Norderveg Holding AS, besitter nå en bokført egenkapital på over 1,1 milliard kroner. Den bokførte verdi av selskapets eiendeler beløp seg til 1,5 milliarder kroner per 31.12.2022.

I holdingfirmaet ligger Regina Fisk AS  med 60 millioner i resultat før skatt siste fire år.

Og den virkelige gullkalven Norderveg AS, med 120 millioner i resultat før skatt siste fem år.

Dette har gitt et samlet utbytte på 75 millioner til Norderveg Holding AS. Her må opplyses at en stor andel av den nevnte opparbeidete egenkapital, kan henføres til gevinster ved avhendelse av skip.

I tillegg til nevnte milliard i bokført egenkapital, kommer verdiene i Olsen Gruppen AS - der det ligger 7-8 helt eller delvis eide selskaper. 

Det er da ikke å ta for mye i å hevde at Olsen - og de tre andre mindre eierne - sin samlete reelle formue lett kan fastsettes til over 1,5, muligens 2 milliarder kroner.

Mandag 6. oktober 2023

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_1_link_0

Ola Christian Olsen er blitt steinrik på fiskebåter:


Går mot 2 milliarder

på Norderveg!

Tre båter kjøpt i år

Mars i år fikk Norderveg AS skjøte på en 76 meter lang fiskebåt  som da fikk navnet Ola Ryggefjord. Videre ble også 54 meter lange ‹‹SLOTTSTEIN›› innkjøpt den  4. juli i år.

Og den 26.7 ble på tilsvarende vis den 74 meter lange fiskebåten ‹‹GENESIS›› kjøpt for 350 millioner, som dermed endret navn til nettopp ‹‹NORDERVEG››.


Fire eiere

Norderveg Holding AS er eiet av Ola Christian Olsen med vel 50 %. Anette Karina Olsen og Hallstein Olsen hver sine 10 %, samt at Anne Lise Grønås eier 4,3 %.

Selskapet eide per 31.12.22 19 % egne aksjer. Likt fordelt på nevnte aksjonærer blir deres eierandel da ca 23 % høyere.

Olsen Gruppen AS er eiet av Ola Christian Olsen med nesten 20 %. Anette Karina Olsen og Hallstein Olsen besitter hver sine vel 40 %.


Fusjonerer flyfiasko

I 2016 kom Olsenfamilien inn på eiersiden og tok styrelederposten i det nordnorske selskapet Flyviking AS. Under fiskebåtrederen sine vinger ble selskapet navneendret til Air Leap Scandinavia AS i 2021. Etter noen år, fortsatt under vingene til Olsen, er tapene bokført til 60 millioner per 31.12.2020.

Ola Christian Olsen har lagt seg opp milliardformue på sin fiskebåtaktivitet. (Foto: Skjermdump fra Facebook)

Når flysatsingen nå fusjoneres  med Olsen Gruppen AS, kan dets enorme underskudd flyttes i holdingselskapets regnskap - som fradrag mot fremtidige overskudd. 

Men ut fra regnskapene er eierne taperen i sitsen, da dem er de som

via sine selskaper har betalt gildet. Som plaster på såret, trylles det nå altså frem anslagsvis 50 millioner i rent inntektsfradrag, eller omkring 11 millioner kroner i spart fremtidig skatt..