Avbildet bil var på en slags heisatur sist natt til lørdag da den både kjørte ned i grøftekanten og opp på en haug langs Birkelandsvegen.

Det er tydelige spor i terrenget som viser at kjøretøyet har kommet utfor asfaltkanten - mest sannsynlig i racerfart - med begge venstrehjulene, måkt videre som en plog i terrenget og meid ned et veinummerskilt. Deretter har bilen på forunderlig vis kommet seg opp av grøften og inn på tvers av en avkjørsel.

I den bratte bakken der hovedveien løper, skulle en anta at dette var nok for både sjåfør og bil, men neida. Bilturen fortsatte enda høyere opp i terrenget på toppen av en haug med jord og stein. Der ble kjøretøyet stående. Ingen skilter var å se på den lille hvite varebilen da Austevollnytt fotograferte søndag ettermiddag.

Tirsdag 7. november 2023

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_1_link_0

Kjørte nedi, endte oppi!

andre bør bli tatt vare på grunnet sin alder. Austevoll kommune påpeker at utvikling av området må ta hensyn til Storebø Kai, og Hippakaien som er listeført med høy kulturminneverdi. Videre at det i et planforslag fra grunneier må vektlegges almenn tilgjengelighet til sjølinjen, og universal utforming og god tilgang til veg og fortau.

Dagens områdeplan tillater inntil 10 meter   høyde   på   møne,   og

Høyt på strå: Denne bilen føk opp mer enn planlagt sist fredag..