Søndag 16. juli 2023

Onsdag den 16. august blir det gratis å ferdes over fjorden til og fra Austevoll via Krokeide.

Og godt er nok det, vil sikkert mange nå hevde.

Men er det bare goder med en slik generøs omfordeling av offentlig innkrevde skatter- og avgifter, som det dette tiltaket egentlig er?

For Austevoll, og alle dens innbyggere, er svaret at det også følger negative sider med 100 % subsidierte fergebilletter.

Økt trafikkbelastning på et dårlig Austevoll-veinett vil bli en av bakdelene: Det er i den sammenheng blant annet lett å tenke seg at noe av trafikken Stord - Bergen heretter vil gå over Austevoll, da det strekket koster nesten 700 kroner hver vei for eksempelvis en 7 meter lang varebil. Herunder at en slik omkjøring reduserer bilens kjørelengde med 10 kilometer til Rådalen i forhold til den kostbare ‹‹Halhjem››-ferden..

Videre: Om ikke trafikkvolumet før helligdager allerede er på grensen til å sprenge kapasiteten, vil den bli det nå: Slutt blir det med biler parkert på Krokeide. Sammen med redusert kompiskjøring, vil trafikken øke til et ukjent nivå.

Selve gratisfaktoren - muligens største faktor av alle for trafikkøkning - nemlig at bileiere kan svippe innom kommunen like enkelt som var vi Askøy, eller

Bare en kommentar der du:


Gratis ferge kun et gode, eller også et onde?

Sotraværinger, lurer snart i kulissene. Og ikke minst vil også austevollinger nå nytte fergen oftere. Det vil selsagt medføre økt handelslekkasje til Bergen nå når det blir lettere å handle på ‹‹Lagunen››, fremfor å knote seg fra Bakkasund til Bekkjarvik!

Jada, farende fanter fra fastlandet på besøk vil sikkert bruke penger her. Men neppe vil en se tilhengere med byggevarer seile fra Hufthamar, eller iakta en fanafamilie gjøre helgehandelen på Storebø!

Handelslekkasjen til Hansabyen  er stor allerede og vil altså øke. Det er det liten tvil om. Men også byggenæringen, som heretter kan dra med seg sitt og sine helt gratis til Austevoll, vil bli aktører som øker sin andel av austevollmarkedet.

Det er forøvrig ikke bare et spørsmål om rene kroner, men prinsippet mot å betale for overfarten, som knuses den 16. august.

Men hva kan så næringsdrivende skvise ut av all den nye trafikken en kan forvente her på fortet? Det er det vanskelig å spå om, men den vil neppe dempe opp for økt handelslekkasje. Og skulle den gjøre det, vil trafikken altså økte tilsvarende..

En tanke på tampen:

Ville det vært bedre å opprettholdt billettsalget mot en utvidet fergerute?

-Begge deler blir nok for mye forlangt - i denne omgang..

Spennende blir det uansett å se det gode og det onde - snart i samme båt!

Rolf Lunde

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_2_link_0

Fikk strøm fra fergen..

Vanligvigvis er det Austevollfergene som får strøm når de legger til kai, men  denne gangen ble det motsatt. ‹‹Møgsterfjord›› måtte søndag midt på dagen nemlig  overføre elektrisitet til motorene som driver kjørebommen på kaien. Årsak: Hele Krokeideområdet var uten strøm for en stakket stund. Godt det beviselig er noe bra med elektriske ferger..!

Her ser vi mannskap koble strømstøpsler  for å kunne justere kjørebommen i korrekt posisjon.