Oppdatert 22. oktober 2023

Ønsker du å se tidligere meldinger fra denne spalten?

-Gå til forsiden og klikk på arkiv og du finner firmanyttspalten oppe til venstre på siden!

Mowi Star Holding AS oppløses

Eierne hevet 126 millioner i utbytte


Eierne av selskapet Mowi Star Holding AS har meldt dette firma opphørt. Det betyr at selskapet slettes om noen måneder fra Foretaksregisteret.

Men brønnbåten med samme navn lever i beste velgående under 50-50 eierparaplyen brødrene Bakke og Lerøy Seafood - gjennom nettopp Mowi Star AS!


Etter at denne grupperingen kjøpte båten endel år tilbake, har holdingselskapet med eierne - altså de forrige eiere av båten - Marlinn, Grethe, Endre og Merethe Sæle, samt Martin Bjånesø Sæle, i 2020 og 2019 hevet tilsammen 126 millioner i utbytte. Etter dette utgjorde selskapets egenkapitale bare noe ‹‹lommerusk›› på 2 millioner. Salget av båten skal ifølge regnskapet alene ha gitt en bokført gevinst på oppunder 80 millioner kroner.

‹‹MOWI STAR››-båtens eierselskap i dag, Seistar Holding AS, drifter Seigrunn AS, Seivåg Shipping AS og selvsagt Mowi Star AS. Som tidligere opplyst oppnådde denne gruppen 270 millioner i inntekter i 2022. Resultatet etter skatt ble et overskudd på vel 40 millioner kroner. Balansen viste eiendeler på 835 millioner, og en bokført egenkapital på 425 millioner.Marin IT solgt og fusjonert

Austevollfirmaet Marin IT AS, der Dof Group ASA og Austevoll Seafood ASA har vært eierne, blir nå fusjonert med Oslofirmaet Sopra Steria AS.  Dermed er denne bedriften med 50 medarbeidere, som ble startet i Austevoll i 2009, solgt ut av kommunen. Det er ikke kjent hva salgssummen ble, men det er ikke å ta for mye i om prisen ligger oppunder 60 millioner kroner.

Marin IT omsatte i 2022 for 135 millioner, og fikk et resultat etter skatt på 4,4 millioner kroner. Per 31.12.2022 var egenkapitalen på 32,5 millioner kroner.

Lillian Bøe Larsen er fortsatt daglig leder i bedriften hun ble satt til å passe i 2017.

Den 31. august ble Kjell Rusti, med adresse i Oslo, registrert som ny styreleder etter Hilde Drønen.

Selskapet blir etter at oppkjøpet nå er formalisert,  internasjonal totalleverandør av IT- og digitaliseringstjenester til DOF og Austevoll Seafood.

25 nye firma registrert så langt i år

I Foretaksregisteret er 25 nye firma etablert med adresse i Austevoll i årets første 7 måneder.

Her ser du navnet på dem alle sammen:


AUSTEVOLL KIROPRAKTORKLINIKK AS

BLIX DESIGN

EKODA AS

ERLEND M1 AS

FÅRVIK HOLDING AS 

GAMEBOARD V/ JARNES

GILSVÅGEN RORBU-UTLEIE AS

HILLE JUNIOR AS

INSTEFJORDEN AS

KNUTEBU AS

LIBELLE DESIGN AS

MARGRETE HILLE INVEST AS

MOMO 1 AS

NIMO 1 AS

NYE ICEMAN AS

NYE PODTOWN AS

NYGÅRD TAKST OG TØMRING AS

OLAHAUGEN AS

OLEMO 1 AS

PODTOWN HOLDING I AS

PODTOWN HOLDING II AS

PORSDALEN EIENDOM AS

RITA GURVIN SVIGGUM

TARANGER FISKERI

VAAGENAUSTET DA


Til forsiden austevollnytt.no

 
Firmanytt

NB!

Ikke alle nyetableringer blir listet opp her. Årsaken er at endel, faktisk en stadig større andel av nysatsinger, blir til ved at allerede registrerte firma kjøpes som tomme selskaper, navne-, adresse- og kapitalendres, slik at de passer til ny eiers formål.  

Det er oftest advokatfirma som har slike selskaper ‹‹på lager›› som selges til sine klienter, slik at dem i realiteten kan gå ut døren med et nytt selskap etablert og registrert på timen!

Dog fortvil ikke: Austevollnytt holder på å lage en oversikt over slike ‹‹nye›› firma også!