Oppdatert 29. februar 2023

Ønsker du å se tidligere meldinger fra denne spalten?

-Gå til forsiden, skroll ned og klikk på arkiv og du finner firmanyttspalten oppe til venstre på siden som

da åpner seg!

61 nye foretak i 2023
Når døren nå definitivt er lukket for enhvær registrering av nye foretaksopplysninger i år, følger her en status for hele 2023 - som nå snart er historie!
Og status er 61 nyregistreringer i Foretaksregisteret med adresse i Austevoll i 2023, mot 55 tilsvarende i 2022.
Nyregistreringer inkluderer alle typer foretak som aksjeselskaper, boligsameier, enkeltmannsfirma, osv.
Forøvrig ble 45 firma slettet i 2023. Dette inkluderer sletting etter fusjon, sletting etter nedleggelse/styrt avvikling og sletting etter konkurs mm.
Tilsammen var det 6 konkursåpninger i Foretaksregisteret for Austevoll i 2023, mot 4 i 2022.
Se oversikten ved å trykke her!


Østerbø med 10 nye firma
‹‹-Investeringsvirksomhet, herunder delta som eier, långiver og garantister i andre selskaper-››, 
er formålet til 10 nye firma Harald Østerbø nettopp har fått registrert i Foretaksregisteret. 
Han er selv så langt er enestyre i dem alle, og samtlige selskaper har 30.000 i aksjekapital - 
med adresse på Prestaneset:
-Tor Eirik Invest AS  
-Torgeir M. Invest AS
-Sarah Elise Invest AS 
-Matja Invest AS
-Amanda Malene Invest AS  
-Elise T Invest AS
-Henrik Elias Invest AS
-Johannes Østervold Invest AS 
-Lauritz Østervold Invest AS
-Robin Johan Invest AS


 Mowi Star Holding AS oppløses
Eierne hevet 126 millioner i utbytte

Eierne av selskapet Mowi Star Holding AS har meldt dette firma opphørt. Det betyr at selskapet slettes om noen måneder fra Foretaksregisteret.
Men brønnbåten med samme navn lever i beste velgående under 50-50 eierparaplyen brødrene Bakke og Lerøy Seafood - gjennom nettopp Mowi Star AS!

Etter at denne grupperingen kjøpte båten endel år tilbake, har holdingselskapet med eierne - altså de forrige eiere av båten - Marlinn, Grethe, Endre og Merethe Sæle, samt Martin Bjånesø Sæle, i 2020 og 2019 hevet tilsammen 126 millioner i utbytte. Etter dette utgjorde selskapets egenkapitale bare noe ‹‹lommerusk›› på 2 millioner. Salget av båten skal ifølge regnskapet alene ha gitt en bokført gevinst på oppunder 80 millioner kroner.
‹‹MOWI STAR››-båtens eierselskap i dag, Seistar Holding AS, drifter Seigrunn AS, Seivåg Shipping AS og selvsagt Mowi Star AS. Som tidligere opplyst oppnådde denne gruppen 270 millioner i inntekter i 2022. Resultatet etter skatt ble et overskudd på vel 40 millioner kroner. Balansen viste eiendeler på 835 millioner, og en bokført egenkapital på 425 millioner.


Marin IT solgt og fusjonert
Austevollfirmaet Marin IT AS, der Dof Group ASA og Austevoll Seafood ASA har vært eierne, blir nå fusjonert med Oslofirmaet Sopra Steria AS.  Dermed er denne bedriften med 50 medarbeidere, som ble startet i Austevoll i 2009, solgt ut av kommunen. Det er ikke kjent hva salgssummen ble, men det er ikke å ta for mye i om prisen ligger oppunder 60 millioner kroner.
Marin IT omsatte i 2022 for 135 millioner, og fikk et resultat etter skatt på 4,4 millioner kroner. Per 31.12.2022 var egenkapitalen på 32,5 millioner kroner.
Lillian Bøe Larsen er fortsatt daglig leder i bedriften hun ble satt til å passe i 2017.
Den 31. august ble Kjell Rusti, med adresse i Oslo, registrert som ny styreleder etter Hilde Drønen.
Selskapet blir etter at oppkjøpet nå er formalisert,  internasjonal totalleverandør av IT- og digitaliseringstjenester til DOF og Austevoll Seafood.
25 nye firma registrert så langt i år
I Foretaksregisteret er 25 nye firma etablert med adresse i Austevoll i årets første 7 måneder. 
Her ser du navnet på dem alle sammen:

AUSTEVOLL KIROPRAKTORKLINIKK AS
BLIX DESIGN
EKODA AS
ERLEND M1 AS
FÅRVIK HOLDING AS 
GAMEBOARD V/ JARNES
GILSVÅGEN RORBU-UTLEIE AS
HILLE JUNIOR AS
INSTEFJORDEN AS
KNUTEBU AS
LIBELLE DESIGN AS
MARGRETE HILLE INVEST AS
MOMO 1 AS
NIMO 1 AS
NYE ICEMAN AS
NYE PODTOWN AS
NYGÅRD TAKST OG TØMRING AS
OLAHAUGEN AS
OLEMO 1 AS
PODTOWN HOLDING I AS
PODTOWN HOLDING II AS
PORSDALEN EIENDOM AS
RITA GURVIN SVIGGUM
TARANGER FISKERI
VAAGENAUSTET DA

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlNye_firma_2023.htmlshapeimage_1_link_0
Firmanytt

NB!

Ikke alle nyetableringer blir listet opp her. Årsaken er at endel, faktisk en stadig større andel av nysatsinger, blir til ved at allerede registrerte firma kjøpes som tomme selskaper, navne-, adresse- og kapitalendres, slik at de passer til ny eiers formål.  

Det er oftest advokatfirma som har slike selskaper ‹‹på lager››, som selges til sine klienter, slik at dem i realiteten kan gå ut døren med et nytt selskap etablert og registrert på timen!

Dog fortvil ikke: Austevollnytt holder på å lage en oversikt over slike ‹‹nye›› firma også!

Nordnesbygg styres nå fra Storebø

Lille Markeveien 12 AS eier eiendommen i Bergen med samme navn. Selskapet er nå adresseendret til Alfabygget 1 på Storebø.

Det skjer etter at Lill Maren Møgster er blitt både daglig leder og styreleder i selskapet. Før det var Ståle Raa styrets leder fra 2021, da selskapet het G Lambach AS. Lambach var i sin tid en kjent tobakksdistributør på Vestlandet. Og fanamannen Raa, som driver innen låsebransjen, er forøvrig en bedre kjent av nevnte Møgster..


Nytt skipsmeglerfirma etablert

Jørn Julin Kjellevold har etablert Vestland Shipbrokers AS med adresse Indreholmsvegen på Storebø.

Aksjekapitalen er kr. 30.000 og formålet lyder: Drive skipsmegling og maritim bedriftsrådgiving og engasjere seg i lignende virksomheter, og hva som hører naturlig under dette. 


Tok over 52 millioners investering

30 år gamle Rasmus Adrian Østervold har nå tatt over roret til selskapet Vodlabrun AS, der faren Odd Karsten Østervold har styrt siden det ble etablert i 2021.

I august samme år ble verdier bokført til vel 50 millioner kroner lagt inn i selskapet - og bokført som ‹‹Investeringer i aksjer og andeler››. 

Odd Karsten Østervold fikk via sitt investeringsselskap forøvrig 200 millioner i betaling for sin 50 % andel av Hordafor da dette selskapet ble solgt noen år tilbake i tid.