Som ansvarlig tiltakshaver

har Austevoll kommune, sammen med entreprenør Ready Maskin AS, fått pålegg av nettopp Austevoll kommune om stans i alt arbeide som måtte ligge nærmere fylkesveien enn 50 meter fra der opparbeidelsen av Skipavikveien nå skjer.


Kommunens saksbehandler mener nemlig det er igangsatt arbeider utover hva det er gitt igangsettingstillatelse til.


-Det er ikke gitt løyve for arbeid nærmere enn 50 meter fra fylkesvegen, da det først vil kunne bli godkjent igangsetting av denne delen når det er sendt inn signert gjennomføringsavtale med Vestland fylkeskommune, skriver saksbehandleren i sin detalj-dokumenterte byggestansordre. 


Ifølge dokumentene i saken fremgår det at entreprenøren allerede har utført betydelig terrenginngrep innenfor det såkalte 50-meters belte langs fylkesvegen ved Drivenes.


I vedtaket fremgår følgende fakta: ‹‹Observasjonane kommunen gjorde på staden viste at det i tillegg til å starte arbeid med den godkjende delen av tiltaket, også er påbegynt arbeid på område som ligg nærmare enn 50 meter frå fylkesvegen. Arbeidet som blei observert utført nærmare enn 50 meter frå fylkesvegen inneber blant anna graving og fjerning av massar..›› ‹‹Vedtaket blir difor retta både mot tiltakshavar Austevoll kommune, og mot Ready Maskin AS››..


Igansettingstillatelsen sier forøvrig klart: -Ved søknad om igangsetting av trinn 2 (tiltak i og ved fylkesveg) skal det ligge ved gjennomføringsavtale med Vestland fylkeskommune, jf. føresegn til reguleringsplanen § 6.1. 


-Påvirker ikke fremdriften

Hos Ready Maskin får Austevollnytt opplyst at denne byggestoppen ikke påvirker fremdriften i det totale prosjekt.

-Vi venter nå bare på papirer fra Fylkeskommunen, og i mellomtiden er det masse gjenstående arbeider på den del  av anleggsarbeidet som ikke omfattes av byggestansen, forteller entreprenøren når Austevollnytt tar kontakt.

27. november 2023

Kommunen ga Austevoll kommune byggestans..

Slik skal PO-senteret tekkes med solcellepaneler.. (Illustrasjon fra byggesøknad)

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_3_link_0

Her ser vi bilder fra det omfattende grunnarbeidet som gjennomføres i Skipavika. Avbildete arealer skal  ligge utenfor 50-meters grensen til fylkesvegen, og omfattes ikke av byggestansen..