Oppdatert onsdag 6.3.2024

Vår i luften..

Stord-firma støper grunnmuren

I dag fyllte Bunkers Oil opp den nedgravde bensintanken ved havnen på Storebø med 8.000 liter bensin.

Sjåføren forteller at lastebilen har avgiftsfri diesel og bensin i en todelt tank. Dessuten er tilhengeren stappfull av ordinær diesel.

Nedgravd inntil videre: Med tiden skal en ny bensintank monteres oppe i dagen for å tilfredstille nye krav med blant annet todelt tank.

Samme firma driver flere drivstoffutsalg i Austevoll.

I Torangsvågen har bedriften en slags utrangert bunkersbåt fortøyd. Den forsynes mindre båter som kan lure seg helt inn i havnen - nesten inne ved broen!  (4.3.2024)

Pumpet 8.000 liter bensin..

Stordbedriften Grov Forskaling AS har fått oppdraget med å lage hele grunnmuren til det nye 1.200 m2 næringsbygget som skal reises på Storeholmen.

-Vi skal forskale opp for støping av hele byggets sokkel, inkludert de forsterkete punktene der byggets søyler kommer, forteller formannen for forskalingsgjengen fra Stord.

(4.3.24)

Fredriksen øker i børsraketten Dof Group

Da John Fredriksen (Geveran Trading) forleden dag i denne uken kjøpte nye 665.000 aksjer, rykket kursen opp ytterligere 2,4 %. Aksjeprisen passerte da en ny milepel til i overkant av 70 kroner. Etter dette  besitter Geveran 12.6 millioner aksjer, eller 7,1 % av alle aksjene i selskapet - i dag verdsatt til 888 millioner kroner. Selskapet er dermed den nest største aksjonæren i Austevollbedriften etter Bank of New York med sine 8,42%. Dof Group sin totale børsverdi er etter dette på 12.5 milliarder kroner.

Om en legger Fredriksens børs- og finanshistorikk til grunn, vil milliardæren snart kreve styreplass i selskapet. Men Dof er fortsatt under refinansiering og kreditorene skal enda en tid fremover ha full kontroll over selskapet - inkludert hvem som tildeles styreplasser.

Et apropos er at storeulv Fredriksen er kjent for å overrumple markedet med skulte posisjoner i selskapers børsnoterte lån. Lån som i realiteten kontrollerer gjeldsutsatte konsern slik som Dof. Ved flere anledninger har han nemlig flagget dominerende eierposter via nettopp slike gjeldsposter som 5 av Dof sine 10 største aksjonærer i realiteten representerer. For uansett kan det fortsatt vise seg at flere av de største aksjeeierne ikke fremstår som annet enn proforma-aksjonærer..

(5.3.24)

Villsaudrift ga 1,4 millioner i utbytte!

Forholdsmessig kan selskapet Austevoll Villsau AS vise til svært god fortjeneste på sitt formål å drive oppdrett, videreforedling og salg av sau. 

Lars Erling Horgen er nå blitt daglig leder i selskapet etter at Bjørn Horgen har innehatt lederrollen siden firmaet ble etablert i 2013. Den nytilsatte sjefen har forøvrig også vært styrets leder siden 2019.

Villsausforetaket har i alle år levert overskudd - og betalt det meste av dette som utbytte til sine aksjonærer. Tilsammen kr. 1.370.000.

Størst omsetning ble oppnådd i 2022 med 455.000 kroner, som ga et resultat etter skatt på 238.000. Ja for skatt har selskapet også betalt i disse årene. For totalt 455.000 kroner har ledelsen sendt videre til Kemneren i samme periode.

Selskapets 30 aksjer var per 31.12.2023 fordelt likt mellom Kurt Dale Helland, Dag Horgen, Helge Svein Strømme, Henrik Melingen, Lars Erling Horgen og Bjørn Horgen

(4.3.24)

Til forsiden Austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_13_link_0

Over: Kursen på Dof Group passerte 70 kroner denne uken. Under: Kursutvikling siden børsintroduksjon i fjor sommer.