Odd Karsten Østervold sitt selskap Ringane AS har ikke hatt noen ordinær inntekt på mange år, men tjente likevel 200 millioner i fjor - på salg av 50 % av aksjene i Hordafôr.

Dermed er det kjent det som lenge har vært en godt holdt hemmelighet, nemlig hva Østevold fikk i betaling for sin  50 % andel av bedriften han etablerte på 1980-tallet. Langt på overtid er nå nemlig regnskapet til Ringane AS levert til Regnskapsregisteret. Det viser at selskapet hadde

Torsdag 9. november 2023

Til forsiden austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_1_link_0

Fikk 200 millioner for salget av halve Hordafôr

Herved kan Austevollnytt presentere at det var 200 millioner kroner

Odd Karsten Østervold fikk i betaling for salg av halve Hordafôr!

finansinntekter på 200 millioner i fjor - som stammer fra salg av halve Hordafôr i 2021.

75 år gamle Odd Karsten Østervold er eneeier av Ringanefirmaet med adresse i Bekkjarvik.

Etter å ha kunnet kassere inn 200 millioner, utgjør nå Ringane AS sin egenkapital 285 millioner. Denne er ikke plassert i banken, for der var det bare 66.000 kroner per 31.12.2022. Og som apropos til summen tjent i fjor utgjorde det tilsvarende 2021-beløpet ‹‹kun›› 

1,5 millioner kroner. Eller samlet  ca 30 millioner i finansinntekter de fire år før superåret 2022!

Verdiene i firmaet, eiendeler bokført til 289 millioner,  er i all hovedsak å finne plassert som 276 millioner i såkalt finansielle anleggsmidler.

Hva gleder skatt for Ringane-selskapet, så er det ikke betalt én krone på mange år. Det har selvsagt sin forklaring i at tidligere års underskudd fremdeles er stor nok til å saldere de siste års overskudd..

Gjennom selskapet Marine Recykling AS har Østervold gått gjennom en bitter konflikt med Ocen Fresh Food som det eiet 40 % av. Konflikten skal ha påført Marine Recykling brorparten av selskapets underskudd på 35 millioner i 2022, ved at verdien av aksjene i Ocean Fresh er blitt nedskrevet med 37 millioner.

------- NB! Kjøper av Hordafôraksjene var Pelagia, eiet av Austevoll Seafood og Gustav Witzøes Kvefi AS