Rederiet Br. Birkeland i 2023:


Tapte 90 millioner på krabbe,

+tjente 90 millioner på fisk, men tjener 1,5 milliarder i år!

De to krabbebåtene under Birkelandfanen tapte over 90 millioner kroner i fjor.

Det tilsvarer konsernets fiskebåter M/S Talbor og M/S Birkeland sitt samlete overskudd i 2023!

Småpenger i forhold til hva årest bunnlinje vil bringe..

Oppdatert søndag 16.6.2024

Til forsiden Austevollnytt.noAustfront.htmlAustfront.htmlshapeimage_1_link_0

Birkelandselskapet Opilio AS, som eier de to krabbebåtene ‹‹Northeastern›› og ‹‹Vima››, må se tilbake på 2023 som et år med tap på hele 91 millioner kroner. Inkludert året før har tapene totalt nådd 130 millioner. Tallene fremgår av selskapet regnskaper som nå er offisielle.

Dog; Mens krabbefisket har gitt Birkelandkonsernet negative økonomiske bidrag, kan bedriftens fiskebåter ‹‹Talbor›› og ‹‹Birkeland›› derimot vise til rekordoverskudd: Samlet oppnådde de to båtene i 2023 en 90 millioner kroners bunnlinje.


Gevinst på nesten 1,5 milliarder

Ettersom begge de sistnevnte båter nå er solgt kan det være på sin plass å se hva som skuler seg bak den offisielle salgsummen på 1,96 milliarder kroner. Skipseierselskapene Br Birkeland Fiskebåtrederi AS (M/S Birkeland) og Talbor AS (M/S Talbor), hadde per 31.12.2023 eiendeler - hovedsakelig de to nevte skip - på vel 500 millioner i bokført verdi.

Det skulle gi en bokført gevinst på nesten 1,5 milliard kroner. Tre ganger mer enn bokført verdi! Tallene krystaliserer forholdet mellom bokførte- og relle verdier i en bedrift. Eksempelet her underbygger igjen påstanden om at skipseiende selskaper ofte, men ikke alltid, har store skjulte regnskapsmesige verdier i sin flåte - målt opp mot hvilken verdi dem er ført opp med i balansen.


Forbereder overskjøting

Både ‹‹TALBOR›› og ‹‹BIRKELAND›› er fortsatt per i dag registrert eiet av Birkelandrederiet, men nå ser det ut til at den offisielle overskjøting av båtene til sin nye eier Hardhaus AS er på gang: Så sent som den 4. juni i år ble nemlig ‹‹TALBOR›› sine tre panteretter til banker på henholdsvis 120, 45 og 35 millioner kroner slettet i skipsregisteret.

På tilsvarende vis er to panteretter på 165 og 35 millioner samme dato slettet i ‹‹BIRKELAND››.

Gevinst for rederiet Br Birkaland: Beregninger Austevollnytt har foretatt viser at salget av fiskebåtene  ‹‹BIRKELAND›› og ‹‹TALBOR›› vil gi en regnskapsmesig gevinst i år på oppunder 1,5 milliarder kroner. (Arkivfoto)

Birkelandregnskap siste 2 år:

Br Birkeland AS eiet per 31.12.2023 100 % av

aksjene i blant anne disse tre selskaper med

nøkkeltall for 2023 (2022) i millioner kroner:


Br Birkeland Fiskebåtrederi AS (Fiskebåten Birkeland)

Inntekter 147 millioner (113)

Resultat for skatt 55 (29)

Årsresultat 43 (23)

Eiendeler 266 (246)

Egenkapital 98 (101)


Talbor AS (Fiskebåten Talbor)

Inntekter 141 millioner (113)

Resultat for skatt 60 (42)

Årsresultat 47 (33)

Eiendeler 242 (225)

Egenkapital 75 (78)


Opilio AS (Krabbebåtene Northeastern + Vima)

Inntekter 68 millioner (106)

Resultat for skatt 116 (51)

Årsresultat -91 (-40)

Eiendeler 384 (390)

Egenkapital 55 (49)På tide med megautbytte..

Etter å ha holdt sine aksjonærer på pinebenken i 10 år uten utbytte, skulle det nå definitivt være klart for å dele ut endel av pengesekken til selskapets eiere. Sist dem fikk kronasje var i 2014, 2013 og 2012, da de samlet mottok 90 millioner kroner.

På bakgrunn av årets milliardgevinst bør aksjonærene kunne forvente et samlet utbytte på 300 millioner. Minst!


Austevoll Seafood styrer..

Børsselskapet eier 43 % av aksjene i Br Birkeland AS. Det gir i realiteten full kontroll. Om dem ikke har rent flertall så er jo de fleste aksjonærene ikke bare vennligsinnet, men også fra øykommunen.

Selskapets 9 største aksjonærer per 31.12.2022:

•Austevoll Seafood ASA 42,925 %

•Baai AS (Åsmund K Birkeland) 8,882 %

•Haabas AS (Åsmund K Birkeland) 8,773 %

•Cobra Marine AS (Arne Birkeland) 8,451 %

•Runar Fisk AS (Runar Algrøy) 6,604 %

•Møgsterbas AS (Helge Arvid Møgster) 5,923 %

•AS Nave (M. Bjanes AS m flere) 2,655 %

•VBM AS (Vibeke Bjånes Møgster) 2,606 %

•Per Arne Bjånes 2,018%